Publications

Journal Articles
Ak, Ş., Koruklu, N., & Yılmaz, Y. (2013). A Study on Turkish Adolescent’s Internet Use: Possible Predictors of Internet Addiction. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 16(3), 205-209.
Akpınar, E., Küçükcankurtaran, E., Ünal-Çoban, G., Yıldız-Feyzioğlu E., Öztürk, C., Yılmaz, Y., Karadeniz, A., & Ergin, Ö. (2011). SU OKULU: Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinde Su Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Bir Uygulama [Water School: an Application for Creating Water Awareness of Science Teachers]. Milli Eğitim Dergisi, 192, 174-192.
Özsoy, N., Ak, S., Özen, D., & Yılmaz, Y. (2011). The Effect of Online Collaboration Environment on Prospective Teachers’ Attitude and the Evaluation of Their Opinions. International Journal of E-Adoption (IJEA), 3(1), 38-46. doi:10.4018/jea.2011010105

Ak, Ş., & Yılmaz, Y. (2010). Çevrimiçi Işbirlikli Öğrenme Araçlarinda Yeni Bir Dalga: Wave [A New Wave in Online Collaborative Learning Tools: Wave]. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4), http://www.et-ad.net/dergi/index.php?journal=etad&page=article&op=view&path%5B%5D=22 .

 

Conference Papers

Yılmaz, Y. & Akpınar, E. (2013). A framework for awareness of mobile learning: Views of academics and graduate students, EDULEARN13 Proceedings, pp. 2216-2226.
Çiçek, M., Çiçek, F., Yılmaz, Y., Tuzlu, M., & Yıldırım, S. (2013). The FATIH project: Through the lens of computer teachers and classroom teachers. Paper presented at 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, 6-8 June 2013 (pp. 95-96). Ankara: Pegem Akademi.
Durak, H. İ., Çalışkan, S. A., Yılmaz, Y., Karabilgin, Ö. S., & Törün, S. E. (2013). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Ölçme Değerlendirme Merkezi Online Soru Bankası Sistemi [ÖDEM]. Paper presented at Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, Kocaeli, 2-3 May 2013 (p. 19).
Durak, H. İ., Vatansever, K., Yılmaz, Y., Çalışkan, S. A., Karabilgin, Ö. S., Törün, S. E., Demiral-Yılmaz, N., Batı, H., Şahin, H., Erdinç, M. (2012). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD Öğrenme Kaynakları Merkezi [ Ege University Faculty of Medicine Department of Medical Education Learning Resource Center]. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 02-05 May 2012.
Yılmaz, Y., & Akpınar, E. (2011). Make your research perfect: EndNote & Zotero. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Kuşadası, Turkey: Dokuz Eylül University Institute of Educational Sciences, İzmir University, Pedagogical University of Cracow, 19-23 September 2011.
Yılmaz, Y., & Akpınar, E. (2011). Mobile Technologies and Mobile Activities Used by Prospective Teachers, Mobile Learning 2011 – IADIS International Conference (pp. 144-150). Avila, Spain, 10-12 March 2011.
Yılmaz, Y., Karadeniz, A., & Akpınar, E. (2009). A Study on Prospective Teachers’ Attitudes towards Internet. International Science Education Conference 2009 (ISEC 2009) (pp. 2321-2342). Singapore: National Institute of Education, 24-26 November 2009.